Retourbeleid

Wettelijk herroepingsrecht voor producten verkocht door Lendo Online

Zichttermijn en uitzonderingen
Voor de meeste producten die door Lendo Online worden verkocht geldt een wettelijke zichttermijn van 14 kalenderdagen. Voor sommige producten geldt er geen zichttermijn, of verlies je het recht om het product te retourneren als gevolg van een bepaalde handeling. Meer informatie over welke productcategorieën uitgezonderd zijn, vind je in de paragraaf uitzonderingen op het herroepingsrecht hieronder.
Het zichttermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde (niet de vervoerder) het product in ontvangst heeft genomen. In het geval waarbij meerdere producten besteld zijn, gaat de zichttermijn pas in op de dag nadat je het laatste product hebt ontvangen. Tijdens de zichttermijn mag je het product enkel bekijken en beoordelen zoals je dat in een fysieke winkel zou doen. Mocht je gedurende de zichttermijn verder zijn gegaan dan nodig is om de aard en kenmerken van het product vast te stellen, dan ben je verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering die daardoor is ontstaan en is Lendo Online gerechtigd dit waardeverlies te verrekenen met de bedragen die wij aan jou terug zouden moeten betalen. Het is dan ook belangrijk dat je het product tijdens de zichttermijn zorgvuldig en voorzichtig behandelt. We verzoeken je ook de producten altijd te retourneren in hun originele verpakking, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.
Let op: het wettelijke herroepingsrecht geldt alleen als je de aankoop als consument hebt gedaan.

Hoe je gebruik kunt maken van je herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons voor het verstrijken van de zichttermijn op de hoogte te stellen van je beslissing dat je de aankoop wilt herroepen. Je kunt dit op verschillende manieren kenbaar maken:

1. Via onze webchat
2. Via ons email adres info@lendo-online.eu
3. Door ons het Europees modelformulier voor herroeping toe te zenden. Gebruik van dit formulier is niet verplicht.
Wij hebben liever dat je gebruikmaakt van een van de bovenstaande opties. Wilt u dit formulier ontvangen, dan kunt u deze opvragen via info@lendo-online.eu
4. Of door een andere ondubbelzinnige verklaring te sturen naar Lendo Online naar: Lendo B.V., Statenweg 34A, 5428GG, Venhorst, Nederland, info@lendo-online.eu

Voor de gevallen waarin je op de website van Lendo Online de mogelijkheid gebruikt om aan te geven dat je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zullen wij je onverwijld via een veilige gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Terugbetaling na herroeping
Als je de overeenkomst herroept ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan (voor het gedeelte waar de herroeping betrekking op heeft) zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. We mogen de terugbetaling overigens wel uitstellen tot we het product retour hebben ontvangen of totdat je hebt aangetoond dat je deze hebt teruggestuurd, afhankelijk van welk moment zich het eerste voordoet. Wij betalen je altijd terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij wij samen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen. Bijvoorbeeld als je in plaats van terugbetaling een voucher van ons accepteert. Er worden in ieder geval geen kosten gerekend voor het uitvoeren van de terugbetaling. 

Terugsturen producten en retourkosten
Na herroeping dien je de betreffende producten zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je de herroeping kenbaar hebt gemaakt terug te sturen. Je hebt aan deze verplichting voldaan als je de betreffende producten terugstuurt voordat deze periode van 14 kalenderdagen is verstreken.

Het product kan worden teruggestuurd naar de met de verkoper (Lendo Online) overeengekomen adres. De adressen kunnen verschillen omdat producten die verkocht worden op Lendo Online vanuit verschillende opslagplaatsen door verschillende van haar partners verstuurd worden. 

Voor producten die niet met de reguliere post teruggezonden kunnen worden (bijv. meubelen) maar die wel met de reguliere post zijn aangeleverd aan de consument, moet je rekening houden met verzendkosten die worden gehanteerd door verschillende (ophaal-) en bezorgdiensten. Deze kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer EUR 250,00. De kosten voor het terugzenden van goederen die niet binnen de limieten van de reguliere verzendpost passen komen volledig voor uw eigen rekening. 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet ten aanzien van:
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (denk aan: cosmetica);
- maatwerkproducten of producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (denk aan: een T-shirt dat naar jouw wens is bedrukt);
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken (denk aan: een verzegelde DVD met daarop een bepaalde film);
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken (denk aan: getankte benzine);
- alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft (denk aan: bijzondere seizoen wijnen);
- losse kranten, tijdschriften of magazines.

- Helaas kunnen we geen retourzendingen van afgeprijsde artikelen of cadeaubonnen accepteren.

Geen verzendkosten

Gratis verzending voor alle bestellingen

Klantenondersteuning

Wij zijn 24/7 beschikbaar voor klantenondersteuning

Winkel nu, betaal later

Bestel nu! Betaal later met Klarna!